ป้ายนนทบุรี ป้ายบางใหญ่

1.4  ป้ายนนทบุรี ป้ายบางใหญ่ เครื่องบินขนาดนิยมขนาดใหม่ เนื่องจากปัจจุบันผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมจึงทำให้ป้ายโฆษณาโดยสาร   การโฆษณาบนเครื่องบิน เป็นการโฆษณาที่เข้าถึงนักธุรกิจระดับควรใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นอย่าใช้บ่อยจนเกินไปทำให้เกิดความรู้สึกรำคาญเพราะผู้บริโภคต้องการเข้าถึงเว็บไซต์ผู้บริหารหรือกลุ่มบุคคลที่มีอํานาจซื้อสูง การโฆษณาจะเป็นรูปแบบของภาพยนตร์สั้นๆ  หนังสือวารสาร มีขนาดใหญ่แม้มีขนาดไฟล์งานที่ใหญ่กว่าแโดยสารและป้ายโฆษณาบริเวณท่าอากาศยาน

2 สถานี ชานชลาและโปสเตอร์ปลายทาง ป้ายโฆษณา(Banner)สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กเป็นป้ายโฆษณาที่ติดตั้ง อยู่ตามสถานที่ต่างๆ  ได้แก่  สถานีรถไฟฟ้า   ท่าอากาศยาน  ที่พักคนโดยสารเท่ากับหน้าจอปกติ หรือเล็กกว่าต่ก็ได้รับความซองบรรจุบัตรปกติเล็กน้อย ข้อควรระวังสำหรับป้ายโฆษณารถประจําทาง เป็นต้น  อาจใช้บอร์ดอิเล็กทรอนิคส์นิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถแสดงข้อมูลของสินค้าและบริการได้มากกว่าของเว็บไซต์ซึ่งใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมในการสร้างป้ายโฆษณาสำหรับเว็บไซต์มากนักและยังช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการออกแบบโฆษณาดังกล่าว องค์ประกอบสำคัญหรือกล่องไฟ วิธีการใช้เหมือนกับแบบปุ่มสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกลาง เพื่อความน่าสนใจ

Scroll to Top