ป้ายนนทบุรี ป้ายบางใหญ่

ป้ายนนทบุรี ป้ายบางใหญ่

สลักเรียวตามมาตรฐาน DIN มี 3 แบบ แสดงดังรูป3) สลักผ่าข้าง  เป็นสลักทรงกระบอกที่มีลาตัวผ่าเป็นร่องตามทิศ ทางยาวจานวน 3 ร่อง การเจาะรูเพื่อประกอบสลักนี้เพียงแค่เจาะรูจะให้พอเหมาะแล้วตอกอัดเข้าไป ส่วนที่เป็นร่องบากจะอัดแน่นในเนื้อของรูเจาะทาให้สลักยึดติดแน่น สลักผ่าข้างตามมาตรฐาน  มี 9 แบบ แสดงดังรูปที่4) สลักปลอกเบ่ง เป็นสลักที่ทาจากสปริงม้วนขดเป็นรูปทรงกระ บอก สลักแบบนี้จะมีปลายเรียวเล็กน้อยทั้งสองข้าง สามารถรับภาระในทุกทิศทางตามแนวรัศมีได้เท่านั้น

ป้ายนนทบุรี ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง ฉลุ ตัด CNC ร้านทำป้าย รับทำป้ายโฆษณา ไวนิล inkjet การประกอบสลักนี้สามารถทาได้สะดวก เพราะรูสลักไม่ต้องผ่านการคว้านเรียบ เมื่อสวมอัดลงในรูเจาะจะทาให้เกิดการเบ่งตัวของสลักเพื่อยึดชิ้นงานให้แน่น สลักปลอกเบ่งตามมาตรฐาน  มี 5 แบบ แสดงดังรูปที5) สลักแบบเคลฟวิสเป็นสลักรูปทรงกระบอก นิยมใช้กับงานที่เป็นแกนหมุนหรือจุดหมุนของแขนโยก เป็นต้น สลักแบบเคลฟวิสตามมาตรฐาน มีอยู่ 3 แบบ แสดงดังรูปที่1.3.2 การเขียนแบบสลัก

Scroll to Top