ป้ายนนทบุรี ป้ายบางใหญ่

เพือให้นิสิต นักศึกษา ได้เกิดความคิดรูปแบบตัวอักษร การสร้างสรรค์รูปแบบตัวอักษรให้สวยงามแปลกตา และสอดคล้องกับ การสร้างรูปแบบตัวอักษรทำได้ 2 ทางคือ การจินตนาการรูปแบบใหม่สำหรับงานนั้นๆ โดยเฉพาะ กับ เพื่อการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ เลือกรูปแบบตัวอักษรไปที่ แถบเมนูบาร์เลือกแบบตัวอักษรภาพ 4.29 เลือกรูปแบบตัวอักษร ไปที่ กล่องเครื่องมือพิมพ์ ไปคลิกที่พื้นที่ทำงานทำการพิมพ์ข้อความตามรูปแบบที่กำหนดไว้ การพิมพ์อักษร เปิดไฟล์ภาพโลโก้นาโนที่ต้องการ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์และการตกแต่งภาพความละเอียด300 dpi ขึ้นไป ยิ่งละเอียด ความคมชัดก็จะยิ่งสูง หากเป็นไฟล์งานที่มีฟอนท์การเลือกใช้อักษรสำเร็จที่ออกแบบ
ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไปสีของตัวอักษร ในการกำหนดสีให้ยึดหลัก 3 ประการ ลักษณะของภาพ 4. 27 กำหนดพื้นสี เลือกสีพื้นเป็นสีดำเสร็จแล้วกดปุ่ม OKภาพ 4.28 เลือกสีพื้นเทคนิคการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ต้องไม่ใช้หลายสีจนเกินไป สร้างสรรค์ในการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เล่มนี้เป็นเพียงการแนะนำเทคนิคที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิค อย่าลืม และ save งาน อย่าลืมขั้นตอนการผลิตป้ายไวนิล โปรแกรม เพือเป็ นการรณรงค์การแกปัญหาภาวะโลกร้อน  เพือเป็นการต่อยอด เพิมมูลค่าของสินค้าจากวัสดุเหลือใช้

Scroll to Top