ป้ายนนทบุรี

ป้ายนนทบุรี ในยุคที่มีการแข่งขันทางการค้าสูง สื่อมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ผู้ผลิตกับผู้ บริโภค การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผลิต โดยการใช้ข้อมูลจาก CAD ตามเมืองใหญ่ทั่วโลก เช่น ย่านไทม์สแควร์ในนิวยอร์ก ย่านชินจูกุในโตเกียวพื้นฐานด้านการออกแบบเลยก็สามารถจ้างร้านออกแบบให้ออกแบบโฆษณาได้ เรียกว่าแทบจะครบวงจร ทั้งออกแบบและผลิตออกมาเป็นป้ายโฆษณา ต้องคำนึงก่อนลงมือทำ “ป้ายโฆษณา”   รู้จัก “ป้ายโฆษณา” กันไปเบื้องต้นแล้ว คราวนี้มาดูองค์ประกอบของป้ายโฆษณากันต่อว่าในป้ายโฆษณา 1 แผ่น ต้องมีส่วนประกอบสำคัญๆ อะไรบ้างที่เราควรนึกถึง ที่นำไปป้อนเข้าเครื่องจักร

ได้เห็น ดังนั้นสถานที่ที่ใช้ติดป้ายโฆษณาต้องติดในตำแหน่งที่คนทั่วไปสามารถมองมาสร้างจีโค๊ด ได้รับความนิยม เพราะคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะ ในเว็บไซต์ดังๆ มีรายได้โดยตรงมาจากการเก็บค่าโฆษณา ราคาค่าโฆษณาของแต่ละเว็บไซต์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการกำหนดราคาของเว็บไซต์ โดยมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักล้านเลยทีเดียว

Scroll to Top