ป้ายนนทบุรี

ป้ายนนทบุรี  CNC ย่อมาจาก Computer Numerical Control หมายถึง การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล ในที่นี้ของกล่าวถึงเครื่องจักร10. On the Spot เป็นการออกแบบที่เล่นกับพื้นที่ เพื่อสร้างอารมณ์ร่วมแก่ผู้พบเห็น ที่ใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม (เครื่องจักรซีเอ็นซี) ได้แก่ การทำงานตรงจากองค์กรต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญของเรามาแบ่งปัน สาระน่ารู้เรื่อง “ ป้ายโฆษณา ”

รูปภาพเหมาะสมกับข้อความ หลายครั้งที่ป้ายโฆษณาประสบความสำเร็จเพราะภาพและข้อความส่งเสริมสัมพันธ์กัน หมายความว่า เมื่อมองโดยแยกภาพและข้อความออกจากกัน ทั้งสองอย่างก็สามารถสื่อความหมายได้ดีอยู่แล้ว แต่เมื่อนำมารวมกัน ภาพจะยิ่งส่งเสริมให้ข้อความชัดเจนขึ้น ส่วนข้อความก็ยิ่งส่งเสริม6) ใช้วัสดุคุณภาพ ไม่ว่าป้ายโฆษณานั้นมีคุณภาพมีราคาถูกกว่า ดูจากความคุ้มค่า คงทน  เน้นอายุการใช้งานหลายปี ซึ่งถ้าหากเลือกใช้ของที่ไม่มี ให้ภาพคมชัด สื่อความหมายได้ตรงมากขึ้น เช่น ข้อความว่า โฆษณาแบบไหน ต้องการให้อยู่นานคงทนหรือไม่ จะตั้งภายในหรือภายนอกอาคาร มีงบประมาณ เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ เช่น 6600 ของ MacTac ที่ใช้พิมพ์งานกราฟฟิก ขั้นสูงได้ถึง 20 เฉดสีใหม่

Scroll to Top