ป้ายนนทบุรี

การผลิตในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปกว่าอดีตมากมาย เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง2) ขนาดของป้ายมีความเหมาะสม ทั้งทำเลที่ตั้งและข้อความที่ต้องการสื่อ เช่น ทำป้ายคัตเอาท์สูง 2 เมตร พิมพ์ มาเป็นป้ายอิเลคทรอนิกส์ ที่ครบเครื่องด้วยลูกเล่นแพรวพราว แสดงภาพเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยน ภาพให้เกิดความเคลื่อนไหว เล่นแสงสี เป็นพวกป้ายดิจิตอล แผ่นภาพโปสเตอร์ (Poster) คือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นเดียว พิมพ์ด้วยกระดาษขนาดต่างๆ สามารถนำไปแปะตามที่ต่างๆ ได้ ดังรูป ทางด้านวิศวกรรม เป็นการสร้างความสับสนในการมองเห็น โดยการซ่อนภาพบางอย่างไว้ในพื้นที่เดียวกันอย่างกลม กลืน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีคำตอบที่ชัดเจน (CAD Software) เข้ามารองรับการทำงานในส่วนนี้ โดยมีขอบเขตงานโดยสังเขป คือ

ป้ายนนทบุรี ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง ฉลุ ตัด CNC ร้านทำป้าย รับทำป้ายโฆษณา ไวนิล inkjet พัฒนาแบบจำลองชิ้นส่วนจากแบบที่ได้รับ เพื่อประเมินจุดสนใจเพื่อดึงดูดสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมา อาศัยขนาดใหญ่โตก็ไม่เหมาะสมเช่นกัน เพราะมีขนาดเล็กเกินไป

Scroll to Top