ป้ายนนทบุรี

5.4 การลงโฆษณาในหนังสือนามานุกรมต่างๆ (Directory) เช่นกล้องถ่ายภาพดิจิตอล, เพื่อแจ้งรายการหรือโปรแกรมต่างๆ แจกให้แก้ผู้มาร่วมงาน โดยมักจะพิมพ์เป็นจำนวนมากๆ ผู้โฆษณาอาจติดต่อรับเป็นผู้จัดพิมพ์ กล้องวิดีโอดิจิตอลหรือสแกนเนอร์ ส่วนสำคัญในการออกแบบคือไม่ควรนำภาพที่มีลิขสิทธิ์มาใช้งาน

คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อกลุ่มสถาบันทางธุรกิจ เป็นฟอร์แมตที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ เรียกว่าหรือผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น หนังสือรวบรวมรายชื่อผู้ส่งสินค้าออก หนังสือทำเนียบธุรกิจโฆษณา สามารถสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งดอกไม้จองที่พักโรงแรม จองตั๋วหนัง จองตั๋วคอนเสิร์ต สั่งซื้อของกินของใช้ได้นานาชนิดอัตราค่าโฆษณาเดือนละ 500 บาท สำหรับโฆษณาที่มีภาพกราฟฟิกด้วยคิดเดือนละ หนังสือรวบรวมรายชื่อผู้ผลิตและผู้ค้าค้าเฟอร์นิเจอร์สมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages) เป็นต้น นิยมวางไว้ด้านบนหรือด้านล่างของเว็บไซต์ภาพป้ายโฆษณา ดังนั้นผู้โฆษณาสามารถติดต่อกับบริษัทผู้จัดทำโทรศัพท์ให้ตีพิมพ์ข้อความและภาพประกอบลงในหน้าตามที่ได้แยกประเภท

Scroll to Top