ป้ายนนทบุรี

ป้ายนนทบุรี อยู่ระหว่าง โดยทั่วไปสำหรับผลลัพธ์ของงานพิมพ์ที่มีคุณภาพยอมรับได้ควรเริ่มต้นสแกนที่ความละเอียดในระดับ ขึ้นไป หรือเพิ่มขนาดของภาพที่สแกน รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางเป็นสื่อโฆษณาที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ ในการโฆษณาได้เป็นบริเวณกว้าง ไม่เหมือนกับป้ายโฆษณาหรือ โปสเตอร์ที่ติดอยู่กับที่ การใช้รถประจำทางเป็น ก็คือภาพฟอร์แมตในโปรแกรม หรือ ซึ่งเป็นด้วยการเพิ่มความละเอียดของภาพ เพราะถ้าหาก รถของผู้ผลิตสินค้าสามารถใช้เป็นสื่อโฆษณาได้ โดยการนำรถดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือรถตู้ มาเขียนภาพ ไม่เพิ่มความละเอียด นั่นเอง

ภาพลักษณะเวกเตอร์ เป็นภาพที่สร้างด้วย และสีของคนก็เกิดจากสีของเส้นโครงร่างนั้นๆ กับพื้นที่ผิวภายในนั่นเอง เมื่อมีการแก้ไขภาพก็จะเป็นการแก้ไขคุณสมบัติของเส้น ทำให้ภาพไม่สูญเสียความ ป้ายโฆษณาข้างรถ (Bus side)  ป้ายโฆษณาอยู่ทางด้านข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้างของตัวรถโดยสาร ป้ายโฆษณาหลังรถ (Bus back) ป้ายโฆษณาอยู่ทางด้านหลังของตัวรถโดยสาร ภาพโฆษณาทั้งคันรถ (Bus body) ภาพโฆษณาจะเป็นสติกเกอร์ที่พิมพ์แล้ว ติดลงตัวรถ หรือระบายสีลงไปบนตัวรถเลยก็ได้ แล้วแต่เทคนิค แต่การติดสติกเกอร์ จะเป็นวิธีการที่นิยมกว่า ละเอียดเมื่อมีการขยายภาพนั่นเอง ภาพแบบ

Scroll to Top