ป้ายนนทบุรี

ป้ายนนทบุรี ผู้ขายปลีก หรือผู้ส่งออก การโฆษณาโดยใช้สื่อเฉพาะและใบแทรก เนื่องจากจะเป็นป้ายระยะไกล้หรือระยะสายตาของผู้บริโภคและ บางครั้งตัวป้าย เป็นการโฆษณาในลักษณะ พิเศษหรือพิมพ์ เป็นแผ่นพับ ใบปลิว แทรกไว้ในหน้าโฆษณาตามนิตยสารต่าง ๆ เช่น คูปองส่วนลด   รายการสินค้าต่าง ๆ โดยรายชื่อเหล่านี้จะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร ในการลงโฆษณานั้น คืออะไร? ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นหัวใจหลักของการสร้างงานโฆษณาให้มีความน่าสนใจ ผู้ลงโฆษณาสามารถจะเน้น หรือทำให้โฆษณาของตนเองเด่นขึ้นมาได้ โดยการพิมพ์ชื่อบริษัทเป็นตัวโตหรือตัวหนากว่าธรรมดา และนอกจากจะเน้น

 

  1. สมุดนามานุกรมโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ที่ใช้ข้อความสั้นๆ กระชับ เข้าใจง่าย ป้ายประเภทนี้ได้แก่ ป้ายโครงเหล็กหน้าอาคาร ป้ายแผงตัวซี ป้ายตัวอักษรโลหะขนาดใหญ่ ป้ายบิลบอร์ด ป้ายแบนเนอร์ผนังตึก ป้ายทาวเวอร์ ป้ายเสาตั้ง ป้ายกล่องไฟขนาดใหญ่ เฉพาะธุรกิจบางประเภท ประเภทใดโดยเฉพาะ เช่น สมุดนามานุกรมโฆษณาสำหรับสถาปนิก ก็จะเป็นสมุดนามานุกรมโฆษณาที่รับลงโฆษณาเฉพาะธุรกิจ เหล่านี้เป็นต้น สมุดนามานุกรมโฆษณาประเภทนี้ จะมีรายละเอียดมากกว่าสมุดนามานุกรมโฆษณาประเภททั่วไป เช่น สมุดนามานุกรมโฆษณา
Scroll to Top