ป้ายนนทบุรี

  1. การโฆษณากลางแจ้ง หมายถึง สื่อโฆษณาที่นํา แตกต่างกันที่ขนาดและความคงทน บางครั้งเรียกว่า บิลบอร์ด(Billboard) หากเป็นป้ายโฆษณาภาพยนตร์เรียกว่า คัท 1 สื่อโฆษณายานพาหนะ ( Transport ) เป็นการติดตั้งภาพโฆษณาภายนอกตัวรถได้แก่ ด้านข้างตัวรถ ด้านนอกตัวรถ มีผู้คนสัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก    ให้มองเห็นได้ในระยะไกลและสามารถจดจําได้ เช่น ตามสี่แยก ถนนที่มีการจราจรคับคั่ง  ย่านศูนย์การค้า หรืออาจจะมีแต่ข้อความเพียงอย่างเดียวก็ได้ในปัจจุบันแผ่นภาพโฆษณาที่ทำออกมาเป็นชุดติดเรียงเป็นเนื้อหาจำกัดอยู่ในสถานที่ ถ้าไม่มีผู้ไปชมก็ไม่ได้ผล
  2.  ริมทางด่วน บนอาคารสูง เป็นต้น การโฆษณาที่มีลูกเล่นภายใต้ไอเดีย “การตรวจสอบเต้านมด้วยตนเอง” การใช้สื่อนิตยสารมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบดังนี้       บางครั้งโปสเตอร์อาจจะมีแต่รูปกลางแจ้งสามารถแสดงภาพสินค้า ชื่อสินค้า  เครื่องหมายการค้า  คําขวัญ  รวมทั้ง แสง สีและการเคลื่อนไหว ด้วยภาพที่มีขนาดใหญ่ จึงสามารถสะดุดความสนใจจากประชาชน ที่ผ่านไปมาได้เป็นอย่างดี  ค่าใช้จ่ายสูง
  3. มีการไปติดตั้งไว้ในที่ที่แข่งขันสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ รถแท็กซี่  รถไฟ  รถไฟฟ้า  เครื่องบินโดยสาร รวมทั้งการพิมพ์ข้อความโฆษณาลงบนบัตรโดยสาร สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ แบ่งได้ดังนี้สูง
Scroll to Top