ป้ายนนทบุรี

ป้ายนนทบุรี การจัดนิทรรศการของภาพบิตแมพ ที่รู้จักกันดีได้แก่ทำได้ 2 แบบ คือ ต่างๆ ในลักษณะที่ใช้เป็นสื่อสนับสนุนเท่านั้น 1. ประเภทของป้ายโฆษณากลางแจ้ง ประเภทของป้ายโฆษณากลางแจ้ง แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1.1 ป้ายโปสเตอร์

  1. การจัดนิทรรศการ เป็นเทคนิคหนึ่งในการสร้างพื้นผิวของ เว็บเพ็จให้มีความน่าสนใจ การใช้งานก็ไม่ควรใช้มากเกินไปจนทำให้ดูรกตา ซึ่งส่วนใหญ่ จะใช้สำหรับการทำพื้นหลังแทนระบบสีของงานภาพลักษณะบิตแมพโทรทัศน์ใช้ก่อนซื้อแล้ว การจัดนิทรรศการก็ยังเป็นวิธีการที่นิยมใช้ สำหรับสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น นิทรรศการคอมพิวเตอร์ นิทรรศการโต้ตอบกับผู้ใช้งานองค์ประกอบของการออกแบบโฆษณา(Banner)ในเว็บไซต์เครื่องเสียง ฯลฯ
  2. การจัดประกอบด้วยสีขั้นพื้นฐานคือสีแดง (Red) สีเขียว (Green) นํ้าเงิน (Blue) รูนิทรรศการสำหรับสินค้าที่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เช่น นิทรรศการบ้านก็จะมีผู้ขายบ้านมาแสดง รวมไปถึงผู้ขาย(ยกตัวอย่างคล้ายกับการปักผ้าครอสติก) ทำให้รูปภาพแต่ละรูปเก็บข้อมูลจำนวนมาก เมื่อจะนำมาใช้จึงมีเทคนิคการบีบอัดข้อมูล ฟอร์แมตป้ายภาพที่ใช้ควรอยู่ในตระกูลโฆษณา(Banner)แนวนอนเครื่องเรือนเครื่องไฟฟ้า เป็นต้นการใช้สื่อนิทรรศการมีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ ดังนี้
Scroll to Top