ป้ายนนทบุรี

ป้ายนนทบุรี

หนึ่งมีความหนามาก ๆ ไม่สะดวกต่อการเจาะรูให้ทะลุหรือไม่มีพื้นที่สำหรับใช้แป้นเกลียวในการจับยึดที่ปลายอีกด้านหนึ่ง ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่จากรูปจะเห็นว่าการจับยึดที่ถูกต้องนั้น รูเจาะที่เจาะเพื่อทำเกลียวในของ  จะต้องมีความลึกมากกว่าความลึกของเกลียวในที่จะทำ ส่วนความยาวของเกลียวบนตัวสลักเกลียวนั้น เมื่อขันลงไปจนสุดแล้วจะต้องเหลือที่ว่างระหว่างเกลียวนอกและเกลียวในอีกเล็กน้อยประมาณ 2-3 เท่าของระยะและความยาวของเกลียวก็ต้องยาวเลยเข้ามาใน ประมาณ 2-3 เท่าของระยะ pitch อีกเช่นเดียวกันสำหรับ 2 นั้น เราจะเจาะรูธรรมดาไม่ต้องทำเกลียวใน เพียงแต่รูที่เจาะนั้นจะต้องมีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของสลักเกลียวเล็กน้อยเพื่อให้สวมผ่านลงไปได้โดยสะดวกสำหรับตัวอย่างการใช้สลักเกลียวในการจับยึดชิ้นงานที่ไม่เหมาะสมแสดงรวมไว้ในรูปที่จากรูปจะเห็นว่าข้อมูลที่ต้องการสำหรับการเขียนแบบ ก็คือ ความยาวทั้งหมดของตัว ความยาวเกลียวทั้งสองด้าน (โดยปกติจะยาวเท่ากันทั้งสองด้าน) ขนาดของ  และ ส่วนขั้นตอนการเขียนแบบจะไม่ขอกล่าวถึงเนื่องจากจะเหมือนกับขั้นตอนการเขียนลำตัวของสลักเกลียวที่แสดงไปแล้วข้างต้นเพียงแต่เพิ่มเติมส่วนที่เป็นเกลียวเข้าไปอีกด้านหนึ่งเท่านั้นเองการใช้งาน stud ที่ถูกต้องขั้นตอนการใช้งาน นั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

Scroll to Top