ป้ายนนทบุรี

ป้ายนนทบุรี ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง ฉลุ ตัด CNC ร้านทำป้าย รับทำป้ายโฆษณา ไวนิล inkjet ประกอบกัน เพราะส่วนที่เป็นเกลียวบนลำตัวของสลักเกลียวนั้นจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าบริเวณที่ไม่ได้ทำเกลียว จึงไม่เหมาะที่จะนำมารับแรงเฉือน ณ บริเวณรอยต่อของชิ้นงาน สุดท้ายก็คือไม่ควรเจาะรูของชิ้นงานที่จะสอดสลักเกลียวนั้นใหญ่เกินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสลักเกลียวมากจนเกินไป เพราะจะทำให้การจับยึดนั้นไม่มั่นคงเท่าที่ควร ซึ่งถ้าจะให้การจับยึดมั่นคงก็ต้องเลือกใช้

สลักเกลียวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ตามรูที่เจาะด้วย ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับขนาดของสลักเกลียวที่ใหญ่เกินความจำเป็น (ขนาดของสลักเกลียวที่เหมาะสมนั้น สามารถคำนวณได้โดยใช้ความรู้จากวิชา หรือวิชาในบางกรณีเราอาจจะต้องใช้สลักเกลียวเพียงชิ้นเดียวในการจับยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน เช่นกรณีที่วัตถุชิ้นขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ได้แสดงไว้ด้วยรูปภาพในรูปที่  จากรูปในขั้นตอนที่ 2 จะเห็นว่า เส้นนั้นจะต้องลากเข้าไปสิ้นสุดที่เส้น (เส้นคู่ในสุด) แต่เมื่อใส่  เข้าไปแล้วเส้น ในบริเวณที่มี และความลึกของการทำ  ตามลำดับ จากรูปจะเห็นว่าถ้ารูเจาะของเราทะลุ ก็ไม่ต้องบอกขนาดความลึกของรูเจาะ (w) ให้ละไว้ได้เลย ดังนั้นถ้าเราอ่านแบบแล้วไม่เห็นข้อความที่บอก

Scroll to Top