ป้ายนนทบุรี

11.8 การใช้งานสลักเกลียวและแป้นเกลียว สำหรับขั้นตอนการเขียนแป้นเกลียวนั้นจะมีขั้นตอนเหมือนกับที่ใช้ในการเขียนสลักเกลียว โดยจะเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 ไปจนถึงขั้นตอนที่ 8 จากนั้นก็ย้อนกับไปในขั้นตอนที่ 5 อีกครั้ง เพียงแต่ เปลี่ยนไปทำที่อีกฝั่งเพื่อสร้างส่วนโค้ง 3 เส้นที่อีกด้านของตัวแป้นเกลียวนั่นเองสลักเกลียว โดยรูปที่ แสดงตัวอย่างการใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียวในการจับยึดชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน การจับยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันโดยใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียวนั้น จะต้องเจาะรูบนชิ้นส่วนทั้งสองก่อน ซึ่งโดยปกติแล้วจะเจาะรูให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าขนาดของ  ของสลักเกลียวเล็กน้อยจนแน่น

ป้ายนนทบุรี

สนิทแล้วประมาณ 3-4 เท่าของระยะ ในหัวข้อนี้จะนำเสนอการใช้งานและแป้นเกลียวที่ถูกต้องของส่วนความยาวของเกลียวนั้นก็ควรมากพอ โดยเผื่อระยะให้ลึกเข้าไปในชิ้นงานเล็กน้อยประมาณ 2-3 เท่าของระยะ pitch เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเรามีเกลียวเหลือพอที่จะขัน แป้นเกลียวให้แน่นได้ ดังแสดงในรูปที่ 11.38 ข้อแนะนำในการใช้งานสลักเกลียวกับแป้นเกลียวข้อต่อไป ก็คือ ไม่ควรให้ส่วนที่เป็นเกลียวบนลำตัวของสลักเกลียวนั้นผ่านบริเวณที่เป็นรอยต่อของชิ้นงานที่มา

Scroll to Top