ป้ายนนทบุรี

ป้ายนนทบุรี

1) สลักทรงกระบอก  มีลักษณะรูปร่างเป็นแท่งโลหะทรงกระบอกผ่านการชุบแข็งมาแล้ว ผิวของสลักเป็นผิวมัน อาจผ่านการเจียระไนหรือดึงขึ้นรูปก็ได้ เป็นสลักทรงกระบอกที่ใช้ในงานแม่พิมพ์ สามารถถอดเข้าออกได้บ่อยครั้งโดยสลักไม่เกิดการสึกหรอ สลักทรงกระบอกตามมาตรฐาน  มี 5 แบบ แสดงดังรูปที่2) สลักทรงเรียว เป็นสลักที่มีลาตัวเรียวด้วยอัตราเรียว ใช้สาหรับยึดชิ้นงานให้แน่น ป้องกันการเลื่อนตัว สลักนิรภัย เป็นต้น จุดเด่นของสลักเรียว คือแรงจับยึดชิ้นงานจะเกิดจากรูปทรงของสลักและทาให้เกิดแรงเสียดทานในเวลาเดียวกัน ทาให้สามารถรับภาระการกระแทกและคงความเที่ยงศูนย์ได้ดี หรือรูคว้าน

แหวนรองและแหวนล็อก เป็นชิ้นส่วนตามมาตรฐานเครื่องกลชนิดหนึ่ง แหวนรองใช้สาหรับรองและหนุนสลักเกลียวและนัต เพื่อช่วยให้สามารถขันนัตให้แน่นมากขึ้นและยังสามารถทาหน้าที่ป้องกันการคลายตัวของนัตได้อีกด้วย ส่วนแหวนล็อกใช้สาหรับล็อกตาแหน่งสลักเกลียวและนัตให้อยู่ตาแหน่งที่ต้องการ หรือทาหน้าที่ล็อกตาแหน่งของชิ้นส่วนที่อยู่บนเพลา    เพื่อป้องกันชิ้นส่วนหลุดออกจากกัน ลักษณะของแหวนล็อกเพลามีรูปร่างเป็นวงแหวนกลม มีหัวสองหัวและเจาะรูไว้สาหรับเสียบปลายของคีมถ่างหรือหุบ

Scroll to Top