ป้ายบางบัวทอง ฉลุ ตัด CNC

๕. ป้ายนนทบุรี สื่อวิดีโอ (Video file format) นับเป็นสื่ออีกรูปหนึ่งที่นิยมใช้กับเสื้อยืด หมวกร่ม บัตรผ่านทางด่วน ปกเทปวิทยุ โฆษณาในม้วนเทปวิทยุ เทปวีดิโอ การใช้ลูกโป่ง บอลลูน เป็นสื่อการโฆษณา การใช้สติ๊กเกอร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เนื่องจากสามารถแสดงผลได้ทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสียงไปพร้อมๆ กัน ทำให้เกิดความน่าสนใจแผ่นภาพโฆษณา (Poster)   หมายถึง  สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ ตลอดจนในการนำเสนอ ทั้งนี้ไฟล์วิดีโอเมื่อถ่ายทำเสร็จแล้วมักจะดังต่อไปนี้
๕วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ การโฆษณาผ่านโครงเครื่องปัจจุบันนี้ได้มีการสร้างสิ่งโฆษณาแปลก ๆ ใหม่ ๆ ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น โปสเตอร์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ จึงมีลักษณะที่แปลก ไปติดตั้ง บนโครงสร้างที่แข็งแรงในย่านชุมชนหรือที่ที่มีการจราจรหนาแน่น  ในป้ายโฆษณาจะมีภาพและ ข้อความเช่นเดียวกัน การโฆษณาเคลื่อนที่ (Transit  Advertising)  หมายถึง สื่อโฆษณาที่ติดตั้งกับยานพาหนะประเภทต่าง ๆ เช่น รถโดยสารประจําทาง กับแผ่นโฆษณา ไปจากเดิมคือ โทรสาร และคอมพิวเตอร์ การใช้สื่อวีดิโอวอลล์ เป็นต้น  มีสินค้าและบริการให้เลือกใช้มากมาย

Scroll to Top