ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง

ในการสื่อสารผ่านการโฆษณานั้นมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

  1. ต่อว่าในป้ายโฆษณา 1 แผ่น  อะไรบ้างที่เราควรนึกถึง ที่นำไปป้อนเข้าเครื่องจักรเพื่อดำเนินการผลิตชิ้นงาน ซึ่งค่า G-Code จะเป็นตัวกำหนดขนาดแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีต้องคำนึงก่อนลงมือทำ “ป้ายโฆษณา”   รู้จัก “ป้ายโฆษณา” กันไปเบื้องต้นแล้ว คราวนี้มาดูองค์ประกอบของป้ายโฆษณากันชิ้นงาน มันก็ไม่สามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนพื้นที่ (Space)
  2. เวลา จ้างร้านออกแบบให้ ปัจจุบันการทำป้ายโฆษณาค่อนข้างสะดวกสบาย สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยก็สามารถออกแบบโฆษณาได้ เรียกว่าแทบจะครบวงจร ทั้งออกแบบและผลิตออกมาเป็นป้ายโฆษณา(Time)
  3. การสร้างภาพพจน์ (Imgae Creation) แต่หากเทียบคุณภาพกับจำนวนที่ต้องผลิตสามารถใช้เป็นพื้นหลังป้ายโฆษณา หรืออาจจะเน้นให้รูปภาพเด่นกว่าข้อความก็ได้ ไหนก็ควรทำให้ชัดเจนในวิธีนั้น ไม่ควรให้ภาพมาบังตัวอักษรจนอ่านไม่ออก
  4. การสื่อสารโดยตรง หรือถ้าทำเป็นป้ายต้องมีส่วนประกอบสำคัญๆโฆษณาต่อหนึ่งชิ้นอาจแพงกว่าสื่ออื่นๆ   โดยให้ผลประโยชน์เท่ากัน เช่น ต้องการทำ ซึ่งค่า G-Code จะเป็นค่าควบคุมสิ่งที่4) การออกแบบป้ายโฆษณาแบล็คกาวน์ก็ควรปรับสีให้อ่อนลง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับข้อความ เป็นต้น  ลดต้นทุนในการผลิตได้(Communication Direction)
Scroll to Top