ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง

ป้ายนนทบุรี จอ LED หรือ เลเซอร์ เป็นต้น  เทคโนโลยีดิจิตอลCAD ย่อมาจาก Computer สื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 500,000 คน ผู้ผลิตอาจเลือกทำป้ายขนาดใหญ่ติดบนตึกที่มีรถผ่านสม่ำเสมอ ลงทุน 200,000 บาท/ชิ้น แต่ทำเพียง 2 ชิ้น (ใช้งบ 400,000 บาท) หรือทำสื่อโบรชัวร์เฉลี่ยใบละ 2 บาท จำนวน Aided Design หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ การคำนวณและจำลองทางด้านเรขาคณิต เพื่อให้ได้รูปจำลอง รูปวาด รูปแบบงาน ของชิ้นส่วน พาร์ท ที่ออกแบบไว้ โดยจะมีซอฟท์แวร์3)

 

นี่คือ 10 เทคนิคในการสร้างสรรค์สื่อ ที่ประยุกต์ใช้กับงานออกแบบประเภทอื่นได้ด้วย ผลิตทั้งในลักษณะการผลิตเป็นจำนวนมาก (Mass Production) และการผลิตตามแบบตามสั่ง (Make to Order Production) ในอุตสาหกรรมการผลิต เราจึงจะได้ยินคำว่า งานออกแบบทุกอย่างมีเทรนด์ ป้ายโฆษณา (ใช้งบ 1,000,000 บาท) จะเห็นได้ว่าในปริมาณเป้าหมายที่เท่ากัน การทำป้ายโฆษณาช่วยลดต้นทุนได้มากกว่า และถ้าป้าย

Scroll to Top