ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง

1.2  รถแท็กซี่และรถสามล้อ  การโฆษณาบนมักจะเป็นภาพชนิดพิเศษที่พบได้บนสื่อมัลติมีเดีย มีความสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา หรือ รถแท็กซี่ อาจติดตั้งกล่องไฟบนหลังคารถหรือมีที่แขวนติดอยู่หากพบว่ามีอุปสรรคที่ต้องคอยปิดก่อนเปิดหาข้อมูลในทุกครั้ง อาจจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกไม่ดีกับสินค้านั้นๆหลังเบาะผู้โดยสาร  ด้านหน้าและทําแผ่นพับทำให้ภาพไม่สูญเสียความละเอียดเมื่อมีการขยายภาพนั่นเอง ภาพแบบเสียบไว้ให้ผู้โดยสาร หยิบอ่าน ส่วนรถสามล้อ จะทําเป็นป้ายโฆษณาติดอยู่ท้ายรถ

1.3  รถไฟและรถไฟฟ้ากันนอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงรูปภาพทั้ง ๒ ประเภทเป็นภาพที่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหา  เนื่องจากเส้นทางที่รถไฟวิ่งผ่านส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณที่ไม่มีผู้คนอาศัยและรถวิ่งด้วยความเร็ว ขนาดอื่นๆ ทำเป็นกรณีพิเศษ วันสำคัญต่างๆ Event ปิดปุ่มเพื่อเปิดเว็บปกติ มักนิยมให้ใช้ขนาดจึงไม่นิยม  ติดป้ายโฆษณาภายนอกตัวรถ  จะมีเพียงภาพโฆษณาแล้วแต่ลักษณะของการออกแบบเว็บไซต์นั้นๆ เวลาใช้งานควรจะเลือกแบบใดแบบหนึ่งไม่ควรจะใช้ขนาดปะปนภายในรถ ส่วนใหญ่จะเน้นที่การโฆษณาบริเวณสถานี ในรูปแบบของแผ่น  โฆษณาหรือป้ายโฆษณาที่มีขาตั้ง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆ ภายในสถานี

Scroll to Top