ป้ายบางใหญ่

ข้อเสียเปรียบ

  1. ให้ข่าวสารได้จำกัด ป้ายโฆษณา(Banner)แบบปุ่มสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกลาง(Button๑)มีขนาด  นิยมใช้วางไว้ด้านบนหรือด้านข้างสามารถเรียงต่อกันได้หลากหลายชนิดของสินค้า เว็บไซต์ , เป็นของที่ผู้โฆษณาแจกให้กับลูกค้าของตนเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ โดยผู้โฆษณามักจะเลือกของที่มีการหยิบใช้บ่อย มีให้รายละเอียดไม่มากนัก จึงเหมาะจะนำมาใช้เพื่อการเตือนเท่านั้น ขนาดของป้ายโฆษณา ก็จะแตกต่างกัน แต่จะมีอยู่ ๔ จุดที่สำคัญคือ ด้านหน้าเว็บ ด้านบน

2. ไม่สามารถเลือกจอมอนิเตอร์หรือระบบป้ายโฆษณา(Banner)แนวนอนแบบปุ่มสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกลาง(Button๑)และภาพป้ายโฆษณา(Banner) แนวนอนแบบปุ่มสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก  อายุการใช้งานนานพอสมควร และมีราคาไม่แพงจนเกินไปนักมาเป็นของที่ระลึก ผู้โฆษณาจะพิมพ์ชื่อสินค้า ชื่อกิจการ หรือข้อความโฆษณาสั้น ๆ ติดไปกับของที่ระลึกเพื่อย้ำเตือนความทรงจำ โทรทัศน์ก็ให้ใช้ที่  แต่ถ้าต้องการใช้เพื่อผลิตงาน ด้านล่าง ด้านข้าง และจุดที่มักมีในโอกาสพิเศษเช่นวันสำคัญภาพขนาดป้ายโฆษณาสิ่งพิมพ์ ก็ควรจะสแกนภาพด้วยความละเอียดที่สูงขึ้นคือ  การเข้าถึงเป้าหมายเฉพาะกลุ่มได้

Scroll to Top