ป้ายบางใหญ่

ป้ายนนทบุรี ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง ฉลุ ตัด CNC ร้านทำป้าย รับทำป้ายโฆษณา ไวนิล inkjet ทำเป็นบัตรตามเคาน์เตอร์ ,  อย่างไม่หยุดนิ่งและที่เห็นชัด   เพื่อย้ำเตือนความทรงจำมากกว่าที่จะบอกถึงรายละเอียดเครื่องกัดซีเอ็นซี ป้ายส่งเสริมการขาย หรือทำเป็นที่ตั้งแสดงสินค้าเป็นพิเศษ (Gondola) หรือ ป้ายติดรถเข็น ป้ายติดตะกร้า หรือภาพโฆษณาบนทางเท้า (Floor vision) นอกจากสิ่งโฆษณาสิ่งโฆษณาเหล่านี้ ต่างก็มีรูปแบบต่างๆ กันออกไป ถ้าจะกล่าวถึงทุกชนิดคงทำไม่ได้ เพราะสื่อโฆษณาสามารถทำได้ทุกรูปแบบยิ่ง  เหล่านี้แล้ว โฆษณา ณ จุดขายยังรวมแข่งขันกับสินค้ายี่ห้ออื่นไปถึงการที่พนักงานของบริษัท มาสาธิตประสิทธิภาพของสินค้าให้ชมหรือนำสินค้าให้ลองมาชิมภายในบริเวณร้านอีกด้วย

ป้ายบางใหญ่ เนื่องจากโฆษณา ณ จุดขาย จะเป็นการโฆษณาเป็นลักษณะของการใช้ป้ายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่กับที่ตามตัวอาคาร หลังคาตึก มุมถนน ข้างทาง หรือบริเวณที่มีผู้สัญจรผ่านไปมามากๆ ซึ่งเหมาะกับการโฆษณาในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น ในช่วงที่มีการลดราคา ช่วงของการแนะนำสินค้าใหม่ หรือโฆษณา สิ่งโฆษณาเหล่านี้จึงมักจะออกแบบมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ใช้ได้ในช่วงระยะสั้นๆ แล้วก็ทิ้งไปเมื่อหมดช่วงแนะนำ หรือส่งเสริมการขายสินค้าชนิดนั้นๆ แล้ว การโฆษณา ณ จุดซื้อมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบ ดังนี้

Scroll to Top