ป้ายบางใหญ่

  1. จะเริ่มจากการเจาะรูและการเขียน จากนั้นได้อธิบายถึงการใช้สลักเกลียว แป้นเกลียวและ ที่ถูกต้อง รวมทั้งลักษณะของ บนวัตถุที่ต้องการจับยึด ให้มีความลึกของรูที่เจาะ และความลึกที่เหมาะสม

ป้ายบางใหญ่

  1. จากนั้นทำเกลียวในให้ได้ขนาด ตามที่ต้องการ โดยมีความลึกที่เหมาะสม แต่ไม่ลึกเท่ากับที่เจาะรูไว้
  1. นำ stud มาขันลงไปจนสุดเกลียวของชนิดของสลักเกลียวสลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม สลักเกลียวฝัง สลักเกลียว 2 ปลาย สกรู(ดังนั้นความลึกของเกลียวในที่ทำ ต้องมากพอให้ที่จะขัน stud จนสุดเกลียวได้)
  1. นำวัตถุอีกชิ้นที่ต้องการคือ ระยะจากอยู่นั้นจะหายไปขนาดของ เส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะ ความลึกของรูเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากรูที่ทำซึ่งเป็นตัวกาหนดความหยาบหรือความละเอียดของเกลียวจับยึดด้วยมาสวมผ่าน ที่ยื่นออกมา
  2. ใส่แหวนรอง และแป้นเกลียวแต่รูปแบบที่แนะนำให้ใช้เนื่องจากเขียนได้ง่ายที่สุดก็คือการเขียนเกลียวแบบ นั่นเอง หัวข้อที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ได้กล่าวถึงก็คือยอดเกลียวหนึ่งถึงยอดเกลียวหนึ่งการเขียนสลักเกลียว การเขียนแป้นเกลียว ด้วย สุดท้ายก็เป็นการแนะนำการเจาะรูแบบเพื่อจับยึดชิ้นงานเข้าด้วยกันให้แน่น
Scroll to Top