ป้ายบางใหญ่

หลักการอ่านแบบเกลียวที่ ป้ายนนทบุรี ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง ฉลุ ตัด CNC ร้านทำป้าย รับทำป้ายโฆษณา ไวนิล inkjet หรือตามสูตรมาตรฐานข้างการเขียนแบบเกลียวในที่ถูกบังล่างนี้การกาหนดขนาดเกลียวเมตริก ใช้งานทั่วไปโดยใช้สูตรดังนี้เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของเกลียว ระยะพิตช์ ความลึกฟันเกลียวของเกลียวนอก ความลึกฟันเกลียวของเกลียว ความมุมแหลมของเกลียว รูปที่ การเขียนแบบสลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม มีขั้นตอนการเขียนดังนี้ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเกลียวในส่วนประกอบของเกลียวใน

ป้ายบางใหญ่

d : เส้นผ่าศูนย์กลางของยอดเกลียว เส้นยอดเกลียวของเกลียวนอกและเกลียวในให้เขียนด้วยเส้นเต็มหนา

d1 : เส้นผ่าศูนย์กลางโคนเกลียว ค่าความสร้างเส้นศูนย์กลางและสร้างวงกลมขนาดแส้นผ่านศูนย์กลางค่าความกว้างของประแจ ดังรูปที่ ค่าความกว้างของประแจให้ดูตารางมาตรฐานเกลียวดังตารางที่ ลึกของฟันเกลียวสาหรับเขียนแบบประมาณ

d2 : เส้นผ่าศูนย์กลางพิตช์ ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปทรงหัวสลักเหลี่ยมสี่เหลี่ยม โดยใช้บรรทัดสาม เหลี่ยม 45ºพร้อมลากเส้นร่างจากมุมสี่เหลี่ยมไปยังภาพด้านหน้า ดังรูปที่  ในกรณีที่เป็นเกลียวในแบบไม่ทะลุชิ้นงาน อนุโลมให้เขียนมุมปลายดอกสว่านของรูเจาะเท่ากับ 120° (มุมปลายดอกสว่าน

Scroll to Top