ป้ายบางใหญ่

1) ตลับลูกปืนเม็ดกลม มีลักษณะเป็นเม็ดทรงกลม เม็ดลูกปืนชนิดนี้นิยมใช้กันแพร่หลาย มีให้เลือกแบบแถวเดียว และแบบสองแถว  สามารถรับแรงตามแนวรัศมีระดับปานกลาง และรับแรงตามแนวแกนได้เล็กน้อย2) ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก มีลักษณะเป็นเม็ดทรงกระบอกสามารถรับแรงได้ดี โดยเฉพาะรับแรงในแนวรัศมี และยังสามารถใช้กับงานที่มีความเร็วรอบสูง ๆ ซึ่งจะใช้งานได้ดีกว่าลูกปืนเม็ดกลม มีลักษณะดังรูปที่3) ตลับลูกปืนเม็ดทรงเรียว  มีลักษณะคล้ายลูกปืนเม็ดทรง

ตลับลูกปืนโดยปกติแล้วจะเป็นชิ้นส่วนที่ถูกประกอบไว้ภายในเครื่องจักรถ้ามองภายนอกจะมอง ป้ายนนทบุรี ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง ฉลุ ตัด CNC ร้านทำป้าย รับทำป้ายโฆษณา ไวนิล inkjet กระบอกแต่เส้นผ่าศูนย์ของปลายทั้งสองข้างจะไม่เท่ากันทาให้เกิดองศาการเอียง สามารถรับแรงได้ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน นอกจากนั้นสามารถแยกวงแหวนนอกและวงแหวนในออกจากกันได้อีกด้วย มีลักษณะดังรูปที่ ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง มีลักษณะคล้ายลูกปืนเม็ดทรงกระบอก แต่จะมีลักษณะเป็นแนวโค้ง ใช้งานทั่ว ๆ ไป เหมือนลูกปืนเม็ดกลม แต่รับแรงตามแนวแกนได้ดีกว่า มีลักษณะดังรูปที่5) ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม

Scroll to Top