ป้ายบางใหญ่

ใช้เป็นแท่นวางโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์  ขลุ่ย เป็นเครื่องเป่าที่ไม่มีลิ้น ทำด้วยไม้รวก (ที่ทำด้วยไม้ชิงชังหรืองาช้างก็มี) มีรูสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ด้านใต้ ซึ่งทำให้ลมหักมุมลง เรียกว่า รูปากนกแก้ว รูที่สำหรับปิดเปิดนิ้วบังคับ เสียงสูงต่ำอยู่ด้านบน ๗ รู แบบพับเก็บได้ เหมาะกับการเคลื่อนย้ายไปมา ใช้งานได้หลายครั้ง แข็งแรงทนทานสุดๆ  สวยงาม  ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ เปลี่ยนรูปได้ง่ายด้วยระบบ Snaping picture Poster Board และ ด้านล่าง เรียกว่า รูนิ้วค้ำ อีก ๑ รู ด้านขวามีรูสำหรับปิดเยื่อ ลักษณะของสินค้า สวยงาม มีลักษณะเบา ขนย้ายสะดวก แข็งแรงทนทาน ประหยัดพื้นที่กว่างานพิมพ์ ใช้ตั้งลงพื้นภายในใช้หลอด (เยื่อ ในปล้องไม้ไผ่หรือเยื่อหัวหอม)  (โปสเตอร์บอร์ด มีทั้งแบบหน้าเดียว และ 2 หน้า) ใช้เป็นแท่นวางโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ แบบพับเก็บได้

เหมาะกับการเคลื่อนย้ายไปมา ใช้งานได้หลายครั้ง “ขลุ่ยเพียงออ” ขนาดกลาง เสียงระดับกลาง ยาวประมาณ ๔๕ เซนติเมตร และ “ขลุ่ยอู้” ขนาดใหญ่ มีเสียงต่ำ ยาว ประมาณ ๖๐ เซนติเมตร  แข็งแรงทนทานสุดๆ  สวยงาม  ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ เปลี่ยนรูปได้ง่ายด้วยระบบ Snaping picture Light Box คือ ตู้ไฟแสดงสินค้า ชนิดหมุนได้ เพื่อให้เสียงแตก (เมื่อต้องการ) ขลุ่ยรูปร่างอย่างเดียวกันนี้มี ๓ ขนาด คือ “ขลุ่ยหลิบ” ขนาดเล็ก มีเสียงสูง ยาวประมาณ ๓๖ เซนติเมตร  เหมาะกับที่ต้องการความโดดเด่นที่เป็นพิเศษ ทำให้สินค้ามีความเด่นชัด ฟลูออเรสเซนต์ มีหลายขนาด ประโยชน์ : ธงญี่ปุ่น ใช้เป็นป้ายแสดงสินค้า ปรับระดับได้้  ป้ายนนทบุรี ป้ายบางใหญ่ ป้ายบางบัวทอง ร้านทำป้าย รับทำป้ายโฆษณา  และสวยงามมากขึ้น

Scroll to Top