รับทำป้ายโฆษณา

ใหม่ในที่นี้ให้ภาพที่แต่งใน อีกครั้งเป็นการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกเทคนิคการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบการแต่งภาพก่อนและหลังแต่งภาพจะได้ภาพดังภาพตัวอย่างข้างล่างนี้ เปรียบเทียบการแต่งภาพก่อนและหลังแต่งภาพ. ไปที่ไฟล์ > เปิด คลิกไฟล์รูป เพื่อเปลี่ยนแบบเสื้อใส่สูท เปิดไฟล์รูปเทคนิคการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ เลือกอัตโนมัติที่ไอคอนหน้าคน ตรงแถบเมนูบาร์แล้วเลือกผิวเกลี่ย เม็ดผิว ความกลมกลืน  ไปคลิกที่ขั้นตอนที่ 2 และ ขั้นตอนที่ 3

ได้เลย เลือกผิวเกลี่ย ทำหน้าเนียน การเปลี่ยนเสื้อไปที่ปรับภาพ > ใส่ชุดสูท > เลือกเปลี่ยนเสื้อนอกภาพ ขั้นตอนการเลือกสูทเทคนิคการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยคอมพิวเตอร์เลือกสูทที่ต้องการเลือกสูทจะได้ภาพเสื้อสูทมาบังภาพเดิม เสื้อสูทที่ได้มาจะมีขนาดที่เล็กกว่าต้องมีการย่อขยายภาพเพื่อให้พอดีกับคอเสื้อ ได้ภาพเสื้อสูทเทคนิคการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ ได้ภาพที่ใส่เสื้อสูทที่สมบูรณ์ รูปใส่เสื้อสูท เสร็จแล้วไปเลือกคำสั่งไฟล์ > ที่ส่งออก > ส่งไป  รูปที่แต่งเสร็จสมบูรณ์เทคนิคการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยคอมพิวเตอร์

Scroll to Top