ร้านทำป้ายนนทบุรี

การกำหนดขนาดของปกหนังสือข้อความ มีความชัดเจน ทำการ รูปภาพไปที่เครื่องมือ เลือก โดยการลากเมาส์ครอบรูปทั้งหมด แล้วไปที่แถบเมนูบาร์ เลือกคำสั่ง ลากเมาส์ไปที่พื้นที่ทำงาน> อีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น คือคำน้ำหนักของสี สีของตัวอักษรกำหนดขนาดของโปสเตอร์ เป็น  กำหนดขนาดของโปสเตอร์เทคนิคการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยคอมพิวเตอร์กำหนดพื้นสีที่กล่องเครื่องมือ เทคนิคการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยคอมพิวเตอร์

กำหนดสีพื้นที่ต้องการในที่นี้ใช้สีฟ้า เมื่อได้แล้วคลิก ในรูปจะเกิดเส้นปะทั้งรูปไปที่ และกลับมาที่ภาพอีกครั้งโดยการคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากมาที่พื้นที่ทำงานภาพ การใส่ภาพประกอบ ทำการลบภาพพื้นหลังไปที่ คลิกเลือกบริเวณที่เป็นพื้นหลังของภาพทั้งหมดให้เกิดการ ภาพ การลบส่วนที่ไม่ต้องการออก การเลือกสีพื้นของปกหนังสือ เทสีพื้นคลิกที่ช่องเลือกสี เทสีลงในพื้นที่ทำงานการใส่สีเทคนิคการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ ก่อนพิมพ์ให้ไปเลือก Paint Bucket โดยในที่นี้กำหนดให้เป็นสีขาว ภาพ 4.50 เลือกสีเพื่อพิมพ์อักษร คลิกที่ตัว T พิมพ์หัวข้อเรื่องโดยกำหนดขนาดตัวหนังสือ  เลือกรูปแบบตัวอักษร

Scroll to Top