ป้ายนนทบุรี

ที่เกี่ยวกับการเจาะรูและความลึกของรูที่เจาะสลักเกลียวนั้นจะลบมุมออกด้านเดียว แต่หัวหกเหลี่ยมของแป้นเกลียวนั้นจะลบมุมออกทั้งสองด้านขั้นตอนการเขียนแป้นเกลียวส่วนบรรทัดที่สองจะบอกข้อมูลของขนาดเกลียวและความลึกของเกลียวที่ต้องการ11.7 การเขียนภาพสลักเกลียวและแป้นเกลียวลักษณะของสลักเกลียวและแป้นเกลียวนั้นแสดงไว้ในรูปที่ แต่เรามักจะเรียกสลักเกลียวและแป้นเกลียวรวม ๆ ว่า “น๊อต” อยู่เสมอ ซึ่งจริง ๆ แล้วสลักเกลียวหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า นั้นจะเป็นชิ้นส่วนที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก โดยที่ผิวทรงกระบอกนั้นมีเกลียวอยู่และมีส่วนที่เป็น

ป้ายนนทบุรี

หัวด้วย และรูปร่างของหัวที่พบบ่อยที่สุดก็จะเป็นหัวหกเหลี่ยม ส่วนแป้นเกลียวหรือ nut นั้นจะมีลักษณะคล้ายกับหัวหกเหลี่ยมของ  แต่บริเวณตรงกลางจะเจาะรูและทำเกลียวใน ส่วนโครงสร้างของสลักเกลียวและแป้นเกลียวนั้นแสดงไว้ในรูปที่ของสลักเกลียวและแป้นเกลียวสามารถหาได้จากตารางที่แสดงในรูปที่  ตามลำดับ ส่วนขนาดความยาวของสลักเกลียวและความยาวของส่วนที่เป็นเกลียวนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ออกแบบว่าต้องการเท่าไร ข้อสังเกตุอีกประการของสลักเกลียวและแป้นเกลียวก็คือ ส่วนที่เป็นหัวหกเหลี่ยมนั้นจะเห็นว่ามีการเขียนส่วนโค้งเล็ก ๆ สามโค้งอยู่ ซึ่งส่วนโค้งเหล่านี้เกิดจากการนำเอาหัวหกเหลี่ยมมาลบมุมออกโดยรอบ โดยหัวหกเหลี่ยมของ

Scroll to Top